/


 

 

Flipping de classroom? Flip de praktijk!

Flipping the classroom' is helemaal hot! Er worden veel mooie filmpjes gemaakt die de leerlingen op hun eigen moment en waar zij maar willen, kunnen bekijken. Maar om toch met beide klompen in de wei te blijven staan, noem ik het 'flip de praktijk'. De toegevoegde waarde van 'Flip de praktijk' zal moeten blijken in de komende tijd. Voor alle duidelijkheid: verwacht hier geen uitgebreide theoretische uiteenzettingen over het flippen, maar meer de praktische toepassing ervan in de (praktijk)lessen. Voor theoretische onderbouwing verwijs ik aan de zijkant door naar de sites die mij verder hebben gebracht.


Virtual Reality komt eraan!

Ook zijn er al enige tijd kartonnen VR-brillen te koop waar je je smartphone in kunt zetten. Erg leuk om te ervaren wat de mogelijkheden zijn van dit soort filmpjes. Zet je kartonnen VR-bril op en kijk eens naar het volgende filmpje over geiten en bedenk wat je ermee kunt doen in ons onderwijs. Of bekijk een filmpje waarin je wordt omringd door olifanten....

En als we naar de toekomst kijken, dan kan ons lesmateriaal wel wat verrijkt worden met dit soort materiaal. Laat leerlingen eens een kijkje nemen in een potstal en deze vergelijken met een weidestal. Je kunt leerlingen echt laten rondkijken in zo'n stal, vooral als er gerichte vragen gesteld worden waarbij ze op zoek gaan naar informatie. Kun jij je al voorstellen dat je als docent filmpjes van een aantal bedrijfstypen klaar hebt staan waar de leerlingen op bezoek kunnen? De techniek staat nog in de kinderschoenen, maar je kunt er nu al aan proeven! 


Didactische toepassingen in de praktijkles

Als aanvulling op een praktijkles zou een filmpje als huiswerk een dienst kunnen bewijzen. Laat de leerlingen filmpje met instructie kijken zodat zij tijdens de les al enigszins voorbereid zijn. De docent kan dan de leerlingen een korte instructie en daarna een werkblad geven. De leerlingen die daar behoefte aan hebben kan hij nog meer persoonlijke aandacht geven.


Bloom

Om te komen tot betere leerresultaten, kan er worden uitgegaan van de taxonomie van Bloom. Deze indeling onderscheidt 6 niveau's van lage naar hogere cognitieve belasting.  

Het is een model waarin het proces van leren wordt ontleed in 6 dimensies: 

 

Binnen de taxonomie van Bloom worden verschillende leeractiviteiten benoemd, waarbij de taxonomie is gerangschikt van activiteiten met een lage cognitieve belansting (Low Order Thinking Skills) tot activiteiten met een hoge cognitieve belasting (High Order Thinking Skills). 

Bij een traditionele manier van lesgeven (veel klassikale uitleg) zijn de leeractiviteten vooral gericht op de onderste niveaus binnen de taxonomie. Het huiswerk bestaat vaak uit verwerkingsopdrachten, waarmee de leerling met de High Order Thinking Skills aan de slag moet. 

Met de inzet van Flipping the Classroom worden de instructiemomenten (Low Order Thinking Skills) verlegd naar het huiswerk, en dus naar momenten waarop de docent niet direct beschikbaar is. Tijdens de contacturen komt er zo ruimte vrij om de leerlingen aan de slag te zetten met de verwerkingsopdrachten (High Order Thinking Skills), waarbij de docent beschikbaar is voor begeleiding en ondersteuning.